REKLAMA

Kultura, Oświata

Nowi profesorowie

Opublikowano 10 października 2015, autor: Rafał Krzymiński

Uniwersytet Zielonogórski ma dwóch nowych profesorów. Nominację z rąk prezydenta Andrzeja Dudy odebrali prof. dr hab. Andrzej Małkiewicz i prof. dr hab. Wiesław Hładkiewicz, obaj z instytutu politologii.

Prof. Andrzej Małkiewicz ur. się w 1950 r. we Wrocławiu.  Tytuł magistra historii uzyskał na wydziale filozoficzno-historycznym Uniwersytetu Wrocławskiego, doktorem nauk humanistycznych został w 1982 r. Stopień doktora habilitowanego nadała mu w 1992 r. rada naukowa instytutu historii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Z zielonogórską uczelnią związał się w 1999 r. Od 1 grudnia 2012 r. jest kierownikiem Zakładu Systemów Politycznych i Komunikacji Społecznej. Główne kierunki jego działalności naukowej dotyczą zagadnień systemów politycznych, budowania demokracji i jej demontowania, funkcjonowania systemów niedemokratycznych i oporu społecznego przeciw ich istnieniu, jak również powiązań między polityką i gospodarką. Profesurę uzyskał dzięki książce „Samobójstwo demokracji”. Czechosłowacja w okresie II Republiki 1938-1939, Wrocław – Zielona Góra 2013.

Prof. Wiesław Hładkiewicz, historyk, pracę naukową rozpoczął w 1973 r. w Zakładzie Badań nad Polonią Zagraniczną Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu. Od 1973 związany z zielonogórską Alma Mater, najpierw z Wyższą Szkołą Pedagogiczną, potem kolejno z Wyższą Szkołą Inżynierską i Uniwersytetem Zielonogórskim, gdzie od 2003 r. kieruje Zakładem Teorii i Metodologii Badań Politologicznych. Autor pięciu monografii, jedenastu prac zbiorowych w polskich i zagranicznych czasopismach i wydawnictwach naukowych, także w języku niemieckim i angielskim.

Zielonogórska uczelnia zatrudnia prawie 300 pracowników samodzielnych, w tym 91 profesorów tzw. belwederskich i 200 doktorów habilitowanych. Tylko w 2015 r. 12 naukowców z UZ dostało nominacje profesorskie.

Napisz komentarz »