Polityka

Budżet bardziej obywatelski

Opublikowano 01 lipca 2017, autor: Rafał Krzymiński

Budżet obywatelski znów się zmieni. Większy wpływ na niego będą miały organizacje pozarządowe i społecznicy.

We wtorek (27.06.) rada miasta zajęła się inwestycjami wybieranymi przez mieszkańców. Przeszła uchwała Platformy Obywatelskiej o zasadach i trybie przeprowadzenia konsultacji społecznych w sprawie budżetu obywatelskiego. Poprawki do niej zgłosił klub Zielona Razem i zostały przyjęte.

Dla wszystkich chętnych

Co się zmieni? Po pierwsze, zostanie powołana specjalna komisja weryfikacyjna, która m.in. oceni wnioski mieszkańców i policzy głosy. W jej skład wejdą członkowie Zielonogórskiej Rady Pożytku Publicznego, rady seniorów, młodzieżowej rady miasta, przedstawiciele rady miasta i prezydenta, oraz wszyscy chętni, którzy wyrażą taką chęć i zgłoszą się np. do radnych.

Po drugie, budżet obywatelski będzie miał swój czytelny harmonogram. Zadania zostaną podzielone na ogólnomiejskie, na które zostanie przeznaczona kwota 2 mln zł i okręgowe, zlokalizowane na obszarze pięciu okręgów wyborczych. Na każdy z nich przypadnie po 800 tys. zł. Dzięki temu zielonogórzanie będę mogli z jednej strony jednoczyć się wokół projektów ważnych dla wszystkich np. budowa ronda, jezdni w centrum miasta lub skupić na wymianie chodnika lub lampy na swoim osiedlu.

–  Mieszkańcy małych społeczności np. osiedla Malarzy będą mieli większe szanse na zwycięstwo – przekonuje Marcin Pabierowski (PO), wiceprzewodniczący rady miasta.

Zagłosują nieletni

Każdy zagłosuje na tylko jedno zadanie ogólnomiejskie i jedno okręgowe (red. może poprzeć inwestycję z obcej dzielnicy). W głosowaniu weźmie udział każdy mieszkaniec Zielonej Góry, który skończył 13 lat.

Zielonogórzanie zgłoszą pomysły od 1 do 30 września.Wybiorą inwestycje od 15 października do 15 listopada. Przetargi mają być ogłaszane wcześniej, żeby zrealizować zadania w jednym roku kalendarzowym.

Tak jak rok temu, radni nie przewidują zadań oświatowych. Uznano, że część szkół namawiała uczniów do zbierania podpisów pod wnioskami za dobre oceny, co miało dyskryminować pozostałych mieszkańców.

Wzmacniamy budżet

– Wzorowaliśmy się na najlepszych – Poznaniu, Gdańsku i Lublinie – podsumowuje M. Pabierowski. – Oddajemy budżet obywatelski w ręce organizacji pozarządowych i społeczników. Chcemy zmobilizować je do działania. Wzmacniamy rolę budżetu obywatelskiego, bo nowe zasady przeprowadzenia konsultacji społecznych w sprawach inwestycji wybranych przez mieszkańców stają się prawem miejscowym – zaznacza.

 

RAMKA

Będzie szósta edycja

Zielona Góra wprowadziła budżet obywatelski, jako jedno z pierwszych miast w Polsce w 2012 r. W przyszłym roku będzie miał już szóstą edycję. Początkowo do podziału było 3 mln zł, potem tę kwotę zwiększono do 6 mln zł.

Napisz komentarz »