REKLAMA

Samorząd

Biorą kredyt. Będą inwestycje

Opublikowano 18 grudnia 2017, autor: Michał Szczęch

Nie było niezdrowych emocji w trakcie głosowania nad nowym budżetem gminy Otyń, na rok 2018. Dochody oszacowano na ponad 31 mln zł. Wydatki to ponad 34,3 mln zł. Deficyt gmina pokryje kredytem. Weźmie 4 miliony.

Dług na koniec roku 2017 sięgnie blisko 1,9 mln zł. Na koniec roku 2018 zadłużenie wzrośnie do przeszło 5 mln zł.

Wydatki bieżące (m. in. utrzymanie szkół, pensje dla pracowników gminy i placówek podległych gminie, naprawy, pomoc społeczna etc.) pochłoną ponad 25 mln zł.W tym na program „500+” pójdzie ponad 7,7 mln zł.

Wydatki majątkowe (9,2 mln zł) pójdą przede wszystkim na inwestycje. Wśród najważniejszych wymienić można:

– budowę sieci wodociągowych w Otyniu (ul. Malinowa, Poziomkowa), w Niedoradzu (ul. Drzewna i Podgórna) na łączną kwotę ok. 134 tys. zł;

– budowę drogi gminnej w Otyniu (ul. Ogrodowa) wraz z oświetleniem i odwodnieniem za 3,4 mln zł (dofinansowanie ? 1,7 mln zł);

– utwardzenie tłuczniem dróg na terenie całej gminy za 200 tys. zł;

– przebudowę ul. Kościuszki w Otyniu za ponad 1,8 mln zł (dofinansowanie 676 tys. zł);

– budowę żłobka z Otyniu za 2 mln zł (dofinansowanie 1,2 mln zł);

– budowę Centrum Aktywności Lokalnej w Ługach za 350 tys. zł (dofinansowanie 165 tys. zł);

– budowę i doposażenie placów zabaw w Bobrownikach i Ługach za 300 tys. zł (dofinansowanie 150 tys. zł);

– dotację dla Nowej Soli na komunikację publiczną w wysokości 441 tys. zł;

– dotację dla powiatu nowosolskiego na budowę ścieżek rowerowych w kwocie 300 tys. zł.

Gmina zaplanowała też fundusze sołeckie. Pójdzie na nie blisko 170 tys. zł. Wysokość dla poszczególnych wsi zależy od liczby mieszkańców Najwięcej dostaną Modrzyca i Niedoradz, bo po ponad 34 tys. zł. Bobrowniki dostaną ponad 31 tys. zł, Ługi i Zakęcie po ponad 19 tys. zł, Konradowo ponad 17 tys. zł zaś Czasław niemal 12 tys. zł.

Gmina chce zarobić na sprzedaży działek i budynków gminnych ponad 880 tys. zł.

Napisz komentarz »