REKLAMA

Komunikacja

80 mln zł na drogi!

Opublikowano 30 grudnia 2017, autor: Rafał Krzymiński

Województwo lubuskie ma budżet z ponad 50 mln deficytem. Lwia część pieniędzy pójdzie na remonty na drogach.

Dochody budżetu województwa wyniosą 429,3 mln zł, a wydatki 481,1 mln zł. Deficyt zamknie się w kwocie 51,8 mln zł.

Radna Małgorzata Gośniowska-Kola (PiS) krytykuje tak duży poziom zadłużenia. – Jeżeli zakładamy, że deficyt wynosi 50 mln zł, to nie wiem, co to ma wspólnego z bezpieczeństwem finansowym – podkreśla. –  Notujemy ciągły wzrost na administracji publicznej. Jak to się ma do rozwoju? To nie jest krytyka ze złośliwości, ale z troski.

Marszałek Elżbieta Polak odpiera te zarzuty. Jej zdaniem w Lubuskiem jest dobrze, bo systematycznie rosną wpływy z podatków i spada bezrobocie. Zatrudnienie w urzędzie, owszem wzrosło z 709 do 711 osób, ale to tylko dlatego, że marszałek zrezygnowała z wynajętej firmy ochroniarskiej. Na ich miejsce wstawiła „swoich ludzi”, co miało okazać się tańszym rozwiązaniem. Zgodnie z nowymi rozporządzeniami prawnymi, urząd zmuszony był zatrudnić rzecznika funduszy europejskich, który reprezentuje prawa beneficjenta.

Wybrane inwestycje

* Lubuskie e Urząd II (informatyzacja urzędu marszałkowskiego) – 5,2 mln zł

*Lubuskie e-Zdrowie ? 14,9 mln zł

* zakup dwóch pasażerskich pojazdów kolejowych – projekt w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 – całkowita wartość – 41,4 mln zł, wkład własny z budżetu województwa 3,1 mln zł

* inwestycje drogowe – 70,3 mln zł

* odnowy dywanikowe na drogach – 3 mln zł

* bieżące utrzymanie dróg – 19 mln zł

* Lubuszanie przeciw nowotworom ? wsparcie realizacji programów zdrowotnych ? 1 mln zł

* stypendia dla studentów kierunku lekarskiego ? 900 tys. zł

* szpital w Gorzowie – zakup pierwszego wyposażenia medycznego i niemedycznego dla Ośrodka Radioterapii ? 4 mln zł

* Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnień i Współuzależnienia w Zielonej Górze – Modernizacja budynku ? 1 mln zł

* modernizacja Regionalnego Centrum Animacji Kultury – 3,1 mln zł

*  rozbudowa i modernizacji Muzeum Ziemi Lubuskiej – 2,6 mln zł

 

Budżet obywatelski

* ? Lubuskie Inicjatywy Młodzieżowe – 1 mln zł

* seniorzy 50+ – 300 tys. zł

*  Lubuskie siłownie pod chmurką –  92,6 tys. zł

*  Rekreacja nad lubuską wodą (rewitalizacja kąpielisk) – 360 tys. zł

* organizacje pozarządowe: edukacja, kultura, kultura fizyczna, turystyka regionalna, przeciwdziałanie alkoholizmowi – 1,9 mln zł

* obchody 100-lecia Niepodległości Polski – 500 tys. zł

*  prace remontowe i konserwatorskie – obiekty zabytkowe – 950 tys. zł

* dofinansowanie do procedur In Vitro ? 100 tys. zł

* otwarte konkursy dla organizacji pozarządowych – 400 tys. zł

* dotacje dla gmin i powiatów do modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych – 955 tys. zł

* program Odnowy Wsi – 800 tys. zł

* stypendia: – Sportowe ? 188,2 tys. zł, naukowe, twórcze i artystyczne ? 73,5 tys. zł

Napisz komentarz »