Komunikacja

Chopina do remontu

Opublikowano 14 stycznia 2018, autor: (krzym)

We wtorek (9.01) miasto zaprosiło cztery firmy do złożenia oferty cenowej na wykonanie dokumentacji technicznej przebudowy ulicy Chopina wraz z odwodnieniem i budową oświetlenia drogowego. Zakres inwestycji obejmuje m.in. przebudowę ulicy na odcinku od skrzyżowania z ulicą Przyszłości do skrzyżowania z ulicą Skłodowskiej-Curie (długość ok. 580 metrów, nawierzchnia z kostki betonowej), budowę obustronnych chodników o nawierzchni z brukowej kostki betonowej (szerokość minimum 1,5 metra), kanalizacji deszczowej i nowej linii oświetlenia ulicznego (lampy energooszczędne typu LED), jak również przebudowę zjazdów do posesji w granicach pasa drogowego.

Projektant musi przedstawić koncepcję remontu do 15 stycznia. Termin wykonania projektu wyznaczono do 15 listopada. Urzędnicy tradycyjnie wymagają od firm 60 miesięcy gwarancji na wykonane prace projektowe.

Napisz komentarz »