Gospodarka

Kasa na kamienice

Opublikowano 20 stycznia 2018, autor: (krzym)

Wystartowała dziewiąta edycja miejskiego programu rewitalizacji kamienic wpisanych do rejestru zabytków. W poprzednich latach z pomocy finansowej miasta skorzystało 50 wspólnot mieszkaniowych. W 2018 r. na program jest 250 tys. złotych. Dotacja może być przeznaczona m.in. na remonty dachów, elewacji, odtworzenie detali i kolorystyki budynków, jak również ocieplenie. Wspólnoty na własny koszt muszą przygotować dokumentację techniczną, kosztorys, pozwolenie na budowę, jak również zabezpieczyć pieniądze na wkład własny lub skorzystać z kredytu. Remonty elewacji mogą liczyć na dotację do 50 proc, a dachów do 30 proc. wartości kosztorysowej. Termin składania kompletu dokumentów upływa 15 lutego. Więcej informacji w urzędzie miasta u architekt Iwony Kubackiej-Kazieczko, tel. 68 459 03 32 lub u zarządcy budynku.

 

Napisz komentarz »