Wasze sprawy

Usuną azbest

Opublikowano 03 lutego 2018, autor: (krzym)

W 2018 r. gmina Bytom Odrzański po raz kolejny przystąpi do programu usuwania wyrobów zawierających azbest. Wniosek o dofinansowanie kosztów usuwania szkodliwych materiałów, pochodzących z obiektów budowlanych gminy Bytom Odrzański, trzeba złożyć do 14 lutego, w urzędzie miasta przy ul. Rynek 1 (pokój nr 10). A następnie zgłosić w Starostwie Powiatowym w Nowej Soli wykonanie robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę. Kserokopię zgłoszenia i zgodę urzędników starostwa trzeba pokazać w urzędzie miasta do 28 lutego.

Dofinansowanie obejmuje koszty demontażu, zbierania, transportu i unieszkodliwienia lub zabezpieczenia odpadów azbestowych (bez kosztu zakupów materiałów budowlanych).

Napisz komentarz »