Komunikacja

Strefa zyska drogę

Opublikowano 24 lutego 2018, autor: (krzym)

Jak poinformował, w poniedziałek (19.02), wiceprezydent Jacek Milewski, strefa przemysłowa na terenie dawnego POM-u zyska nową drogę. Miasto miało problemy przy pozyskaniu gruntów od właścicieli prywatnych na tę inwestycję. W planach jest przebudowa 395 metrów drogi wewnętrznej wraz z odwodnieniem i oświetleniem, wymiana nawierzchni jezdni, chodnika i oświetlenia, budowa nowych ścieków przykrawężnikowych wraz z montażem wpustów połączonych z istniejącą kanalizacją deszczową, przebudowa zjazdów. Łącznie na wykonanie tej inwestycji i przebudowę ulicy równoległej do ul. Cichej rada miejska zabezpieczyła w budżecie 2 mln zł. Przetarg na to zadanie zostanie ogłoszony za kilka tygodni, prawdopodobnie w marcu.

Napisz komentarz »