REKLAMA

O nas

Tygodnik Regionalna »

Tygodnik Regionalna obejmuje swoim zasięgiem powiaty nowosolski i zielonogórski. Dostępny jest w miastach i małych wsiach. Objętość wydania wynosi od 32 stron, z czego do 6 stron poświęcone jest wydarzeniom sportowym.

 

Misją tygodnika jest informowanie o działalności samorządów, lokalnej polityce, gospodarce, oświacie, kulturze, sporcie. Opisujemy życie społeczności miast i wsi naszego regionu. Ważną dziedziną działania tygodnika są interwencje, w imieniu i interesie osób zwracających się do nas o pomoc.

 

Promujemy lokalnych twórców, hobbystów, ludzi z pasjami. Opisujemy sukcesy uczniów, dorosłych i emerytów. Relacjonujemy występy artystyczne, pikniki, festyny wiejskie i parafialne.

 

Na zainteresowanie Czytelników, dziennikarze i redaktorzy zapracowali, przekazując im każdego tygodnia rzetelną informację o wszystkim, co dzieje się w bliższej i dalszej okolicy, a nawet w ich sąsiedztwie. Tygodnik Regionalna to jedyne tak obszerne źródło lokalnych wiadomości.