REKLAMA

Konkursy

Konkurs dla uczniów

Opublikowano 17 września 2016, autor: Rafał Krzymiński

Lubuski urząd marszałkowski już po raz trzeci organizuje konkurs dla szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych pod hasłem: „Widzisz. Nie zgadzaj się! REAGUJ”. Celem konkursu jest promocja właściwych postaw młodych Lubuszan, którzy z różnych powodów, nie mają odwagi zareagować, kiedy są świadkami zakupu i spożywania napojów alkoholowych przez osoby niepełnoletnie.

 Gimnazjaliści muszą wykonać plakat w formacie A-3, wykorzystując różne techniki plastyczne lub web plakat w zapisie jpg z wykorzystaniem technik grafiki komputerowej. Uczniowie szkół ponadgimnazjalnych mają za zadanie przygotować maksymalnie 3-minutową pracę w dowolnej formie np. filmu, spotu, clipu, utrwalonej na jednym nośniku cyfrowym (CD lub DVD) w pliku avi. Ich prace powinny zostać zamieszczone w jednym z internetowych serwisów, np. Youtube, Facebook, Wrzuta, bądź innych stronach www. W formularzu karty zgłoszeniowej należy umieścić link umożliwiający jej wyświetlenie.

Prace należy przesłać lub dostarczyć do Departamentu Infrastruktury Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego, ul. Podgórna 7, 65-057 Zielona Góra, od dnia ogłoszenia na stronie internetowej www.lubuskie.pl do 15 listopada 2016 r. włącznie (decyduje data stempla pocztowego). Na kopercie musi być dopisek „Praca na konkurs Widzisz. Nie zgadzaj się! REAGUJ!”.

Autorzy najlepszych prac dostaną nagrody rzeczowe.

Napisz komentarz »