REKLAMA

Samorząd

Mamy szpital uniwersytecki!

Opublikowano 17 czerwca 2017, autor: (krzym)

W środę (14.06) podczas nadzwyczajnej sesji sejmiku województwa lubuskiego, radni zgodzili się na połączenie dwóch spółek – Wojewódzkiego Szpitala Klinicznego im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze i Poradni Akademickiej Uniwersytetu Zielonogórskiego.

– Szpital uniwersytecki przejmuje zarówno prawa jak i obowiązki dotychczasowego podmiotu – tłumaczyła marszałek Elżbieta Polak. – Szpital będzie oczywiście realizował dotychczasowe zadania i to w większym stopniu niż dotychczas – zaznaczyła.

Marszałek Polak dodała, że samorząd województwa zachowuje prawo własności wszystkich nieruchomości. Nowy podmiot będzie mógł ubiegać się o fundusze unijne. – Jest oczywiście pewne ryzyko, ale my już zdaliśmy egzamin z ponoszenia ryzyka – przekonuje marszałek. – Wiele zależy od tego jak jest spółka prowadzona. Szpital będzie oczywiście realizował dotychczasowe zadania i to w większym stopniu niż dotychczas. W kontrakcie na świadczenia medyczne w ramach NFZ szpital zyska ok. 40 mln zł – wyliczyła.

W podobnym tonie wypowiadał się senator Waldemar Sługocki (PO), który w poprzednim rządzie był wiceministrem infrastruktury i rozwoju. – Szpital będzie świadczył usługi na jeszcze wyższym poziomie – stwierdził.

Za uchwałą opowiedziało się 25 radnych, jeden wstrzymał się od głosu. Nikt nie był przeciw.

Przypomnijmy. 27 kwietnia 2015 r. sejmik lubuski zgodził się, aby zielonogórski szpital uzyskał status szpitala klinicznego. W listopadzie tego samego roku szpital przekształcono w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, 51 proc. udziałów w niej ma Uniwersytet Zielonogórski. Dzięki tej operacji na uczelni uruchomiono kierunek lekarski.

Napisz komentarz »