REKLAMA

Interwencje „TR”

W Lubieszowie śmierdzi, bo…

Opublikowano 08 lipca 2017, autor: Michał Szczęch

Powodów jest wiele. Wśród nich MZGK wymienia między innymi butelki, puszki, gruz i pieluchy, które mieszkańcy spłukują w ubikacji.

Mieszkańcy Lubieszowa narzekają, że z nowej kanalizacji śmierdzi na pół wioski. O problemie pisaliśmy 14 czerwca, w tekście „Każą nam wąchać smród”.

Zadaliśmy szereg pytań w Miejskim Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Nowej Soli, któremu podlega kanalizacja w Lubieszowie. Wyjaśniają, że przyczyn smrodu jest wiele. Odpowiedź jest obszerna, dlatego przytaczamy tylko jej fragmenty.

Fragment pierwszy

„Do szczególnych warunków powstawania uciążliwości zapachowych zaliczamy obecność w emitowanych gazach wonnych związków organicznych i nieorganicznych – w tym przypadku głównie siarkowodoru, które powstają w systemach kanalizacyjnych w wyników zagniwania ścieków”.

Fragment drugi

„Warto wspomnieć o wpływie przedmiotów stałych i resztek żywieniowych, które użytkownicy wrzucają do kanalizacji powodując zatory, zmniejszenie przepływu ścieków w kolektorach i zaburzenia pracy przepompowni ścieków. Są to puszki, butelki, gruz oraz szczególnie niebezpieczne środki higieny osobistej oraz pieluchy i chusteczki nawilżone”.

Fragment trzeci

„Najczęstszą przyczyną obecności gazów kanalizacyjnych w pomieszczeniach budynków jest wysysanie wody z syfonów. Dzieje się tak wtedy, gdy instalacja kanalizacyjna nie jest odpowiednio wentylowana. Niestety, wentylacja kanalizacji bywa lekceważona i w wielu przypadkach jej brakuje”.

Fragment czwarty

„Zastosowano środki zaradcze, tj. filtry podwłazowe, antyodorowe na studniach kanalizacyjnych, filtry węglowe na kominkach wentylacyjnych na przepompowniach ścieków, a także prowadzone są cykliczne czynności eksploatacyjne takie jak płukanie sieci kanalizacyjnych i czyszczenie przepompowni. Każdy zgłoszony przypadek uciążliwości zapachowej jest przez nas sprawdzany. Uczestniczymy w spotkaniach z mieszkańcami (ostatnio 11 kwietnia 2017r., w którym wzięło udział zaledwie kilkunastu mieszkańców), prowadzimy systematycznie w. czynności eksploatacyjne, oczekujemy na zgłoszenia od mieszkańców o występujących uciążliwościach, których nie odnotowano w systemie zgłoszeń już od dawna”.

Fragment piąty

„Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej w Nowej Soli dołoży wszelkich starań, aby do minimum ograniczyć występujące uciążliwości dla mieszkańców”.

Komentowanie zamknięte