REKLAMA

Wasze sprawy

ZUS wysyła PIT-y

Opublikowano 09 lutego 2019, autor: Rafał Krzymiński

Zakład Ubezpieczeń Społecznych rozpoczął wysyłkę deklaracji podatkowych PIT do wszystkich osób, które w zeszłym roku choć raz pobrały świadczenie z ubezpieczeń społecznych. Do 1 marca trafią one do blisko 9,5 mln osób, w tym ok. 8,3 mln emerytów i rencistów. Pozostałe otrzymają ci, którzy pobierali zasiłki chorobowe, macierzyńskie bądź opiekuńcze.

– PIT-40A dostaną emeryci i renciści, którzy przynajmniej w grudniu pobierali świadczenia z ZUS – mówi Agata Muchowska, regionalna rzecznik ZUS województwa lubuskiego. – Deklaracja ta trafi również do osób, które korzystały ze świadczenia lub zasiłku przedemerytalnego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego czy renty socjalnej.

Emeryci i renciści, którzy mogą skorzystać z odliczeń od dochodu lub podatku powinni to zrobić w zeznaniu podatkowym PIT-36 lub PIT-37, składanym w urzędzie skarbowym do 30 kwietnia 2019 r. Każdy emeryt i rencista może przekazać 1 proc. podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego. Jeżeli jest to ta sama organizacja, co w roku ubiegłym, świadczeniobiorca nie musi składać żadnej dodatkowej dokumentacji w urzędzie skarbowym. Jeżeli jest to inna organizacja, wówczas musi złożyć w urzędzie skarbowym druk PIT-OP.

– W szczególnych, uzasadnionych losowo, okolicznościach Zakład Ubezpieczeń Społecznych może wydać świadczeniobiorcy duplikat deklaracji PIT wcześniej, przed dostarczeniem jej standardową drogą pocztową – uzupełnia rzecznik A. Muchowska. – Duplikat można otrzymać w każdej placówce ZUS.

Napisz komentarz »