REKLAMA

Samorząd

Wójt sprzedał działki. Nielegalnie?

Opublikowano 14 kwietnia 2019, autor: Michał Szczęch

Regionalna Izba Obrachunkowa skontrolowała gminę Siedlisko. W wystąpieniu pokontrolnym RIO wskazuje na 17 nieprawidłowości w zarządzaniu gminą. Najpoważniejsze uwagi dotyczą dwóch gminnych działek, które Dariusz Straus, od 20 lat wójt gminy Siedlisko, sprzedał bez wiedzy rady gminy – wynika z wystąpienia. Sprawę zgłoszono prokuraturze.

Skoro działki należały do gminy, to wójt miał obowiązek poinformować radę o zamiarze ich sprzedaży, tym bardziej, że bez zgody rady nie miał prawa tych działek sprzedawać. Naruszył więc ustawę o samorządzie gminnym – wynika z pisma pokontrolnego RIO.

„Rada Gminy w uchwale Nr XXIII/158/09 z dnia 9 marca 2009 r. w sprawie zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości nie upoważniła Wójta do zbywania i obciążania nieruchomości” – czytamy w pokontrolnym wystąpieniu.

Zarzutów pod adresem gminy, kierowanych ze strony RIO w kwestii wspomnianych działek, jest więcej. Ot, choćby ten, że informacja o działkach przeznaczonych na sprzedaż nie pojawiła się w prasie lokalnej, a taki jest wymóg, więc gmina złamała też ustawę o gospodarce nieruchomościami.

„W informacji o wyniku przetargu nie wskazano miejsca przeprowadzonego przetargu” – brzmi trzeci z zarzutów.

Mnożą się wątpliwości

Komu wójt sprzedał działki i za ile? Dlaczego nie poinformował rady o zamiarze sprzedaży? Dlaczego o zamiarze sprzedaży nie poinformował mieszkańców (w tym potencjalnych zainteresowanych kupnem) poprzez prasę lokalną? Zapytaliśmy o to gminę 1 kwietnia. Podobne pytania zadał w urzędzie radny Hubert Patoła.

Odpowiedź otrzymaliśmy 11 kwietnia. Wójt informuje, że działka z ceną wywoławczą 29,5 tys. zł poszła za 36 tys. zł, natomiast druga, wystawiona za 29,8 tys. zł, poszła za 37 tys. zł. Gmina ogłosiła pięć przetargów. Jako podstawę do sprzedaży wójt podaje m.in. wymienioną wyżej uchwałę, z 2009 roku, a także swoje zarządzenie z 2015 roku. Twierdzi również, że: „Przedmiotowe zarządzenie zostało przedstawione radnym na sesji Rady Gminy Siedlisko dnia 29.05.2015 r., do którego nie wniesiono uwag”.

Taką odpowiedzią zaskoczona jest Agnieszka Adamów-Czaykowska, radna poprzedniej kadencji. – O wydanych zarządzeniach wójt informował nas po fakcie, w swoim sprawozdaniu z działalności w okresie międzysesyjnym – zauważa.

Sprawę zbada prokuratura?

H. Patoła nie wyklucza, że sprawę skieruje do prokuratury.

O krok dalej poszedł Marek Trojanowski (prowadzi stację CPN w Siedlisku), który na początku kwietnia złożył do prokuratury zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez Dariusza Strausa, wójta gminy Siedlisko. Mowa o podejrzeniu „przekroczenia uprawnień lub niedopełnienia obowiązków przez funkcjonariusza publicznego” – czytamy w zawiadomieniu.

– Zawiadomienie rzeczywiście wpłynęło – potwierdza Patryk Wilk, szef nowosolskiej prokuratury. – Mamy 30 dni na czynności sprawdzające – zaznacza.

To nie są pierwsze

nieprawidłowości?

W 2010 roku nieprawidłowości w gminie Siedlisko wykryła kontrola przeprowadzona przez Najwyższą Izbę Kontroli. Dokumenty dostępne są w internecie. Wynika z nich, że nieprawidłowości z lat 2007-2009 dotyczyły sprzedaży 16 działek. Zarzuty dotyczyły m.in. ograniczenia dostępu do informacji o możliwości kupna działek. Wtedy żadnych konsekwencji w stosunku do wójta i gminy nie wyciągnięto.

komentarz »
  1. Trzeci Świat Siedlisko 19 maja 2019 21:59 - Odpowiedź

    Więcej jest przekrętów w tej Gminie. Układy w handlu nieruchomisciani i falszowanie wynikow wody

Napisz komentarz »