REKLAMA

Samorząd

Lepsi i gorsi

Opublikowano 06 sierpnia 2019, autor: Patryk Świtek

Starosta Iwona Brzozowska podzieliła włodarzy na zaprzyjaźnionych i niezaprzyjaźnionych.

W poniedziałek (29.07.) starosta pożegnała pracowników, którzy przeszli na emeryturę. Z Dziękowała Elżbiecie Ściopko-Moszkowicz, dyrektorce Powiatowego Urzędu Pracy, Józefie Meissner, szefowej sanepidu i Lesławowi Kuczyńskiemu, geodecie powiatowemu.

Na uroczystości pojawili się „zaprzyjaźnieni włodarze” czyli Wadim Tyszkiewicz – prezydent Nowej Soli, Barbara Wróblewska – burmistrz Otynia, Jacek Sauter – burmistrz Bytomia Odrzańskiego oraz Henryk Matysik – wójt Kolska.

Co z pozostałymi? Przecież w powiecie nowosolskim są jeszcze Danuta Wojtasik – burmistrz Nowego Miasteczka, Paweł Jagasek – burmistrz Kożuchowa, Izabela Bojko – wójt gminy Nowa Sól oraz Dariusz Straus – wójt gminy Siedlisko. Nie mogli dotrzeć? Byli na urlopach? Czy po prostu nikt ich nie zaprosił?

 

Małostkowość

Danuta Wojtasik, burmistrz Nowego Miasteczka, zachowanie starosty nazywa niestosownym.

– Potraktowanie włodarzy w sposób wybiórczy i podział ich na „zaprzyjaźnionych” i „niezaprzyjaźnionych” jest zwyczajnie niesmaczne. Podkreślić należy, że miano „niezaprzyjaźnionych” uzyskaliśmy wyłącznie przez próbę wyrażenia własnego zdania przy podziale dofinansowania tomografu, co jest sytuacją kuriozalną – mówi.

Przypomnijmy, w styczniu starosta zwróciła się do burmistrzów i wójtów z prośbą o zrzutkę na tomograf. Niektórzy zakwestionowali kwoty, które wyznaczono im do wpłacenia i przyjaźń się skończyła. Przed wakacjami I. Brzozowska odmówiła patronatu na turnieju rycerskim w Kożuchowie. Później na nieformalnym spotkaniu zarządu zdecydowano, żeby do „schetynówki” zgłosić tylko drogę z zaprzyjaźnionego Kolska, a pominięto Miłaków (z niezaprzyjaźnionej gminy Nowe Miasteczko). Przy tej okazji Paweł Jagasek, nazwał I. Brzozowską „najsłabszym starostą”. Zdania nie zmienia:

– Ta sytuacja pokazuje, jak małostkowa jest pani starosta.  Z osobami, które pożegnano współpracowaliśmy zanim jeszcze pani starosta marzyła o byciu na tym stanowisku – mówi burmistrz.

 

Słabość

Z niezaprzyjaźnionymi włodarzami starosta rozmawia rzadko. Przypomina sobie o nich zazwyczaj, gdy potrzebne są pieniądze. Wtedy dostają pisma. Np. z pytaniem, czy zrzucą się na parking przy szpitalu, albo odśnieżanie ścieżki rowerowej? Z niektórymi I. Brzozowska rozmawia przez pośredników. Takim jest np. wójt H. Matysik. Poniedziałkowa uroczystość stosunków raczej nie poprawi.

– To następna kompromitacja starosty, która nie potrafi zjednoczyć powiatu tylko dzieli i niestety tak chyba będzie do następnej kadencji. Świadczy to o jej słabości – ocenia P. Jagasek.

– To wynika wyłącznie z braku doświadczenia pani starosty. Mam nadzieję, że z czasem zrozumie, że kluczem do sukcesu jest wyłącznie porozumienie i kompromis. Zauważy także, że obecny sposób pełnienia przez nią funkcji nie zmierza we właściwym kierunku – dodaje D. Wojtasik.

Starosta I. Brzozowska zdecydowała, że temat pozostawi bez komentarza.

 

 

Kalendarium 

Listopad 2018 – Iwona Brzozowska jednym głosem zostaje starostą nowosolskim. Gratulowali jej prezydenci Nowej Soli. Włodarze z innych gmin (nawet samorządowy mentor Henryk Matysik) nie pojawili się na sesji. W swoim expose mówi, że drzwi do jej gabinetu będą zawsze otwarte, a telefon dostępny dla wszystkich, nawet poza godzinami pracy.  – Staję się starostą dla wszystkich. Tylko dobra współpraca z włodarzami innych gmin, otwartość starostwa i służebna rola starosty wobec gmin sprawi, że powiat będzie postrzegany nie jako spójność terytorialna, ale jako spójność interesów. Od siły rozwoju gmin zależy siła powiatu – mówi.

 

Styczeń 2019 – Starosta wysyła włodarzom wyliczenia, ile mają się dorzucić do tomografu. W sumie trzeba zebrać 0,5 mln zł. Niektórym nie podobają się kwoty. Publicznie mówią, że skoro miasto pobiera od szpitala podatek, to powinno dorzucić więcej.

 

Luty 2019 – Starosta organizuje spotkanie w sprawie tomografu. Rolę gospodarza szybko przejmują prezydenci Nowej Soli. Cierpkie słowa słyszy D. Wojtasik i I. Bojko. Po spotkaniu „samorządowa drużyna się rozpada”. Wiceprezydent J. Milewski pisze na Facebooku, że „samorządowa solidarność została wypowiedziana przez część gmin” i stało się to „kosztem zdrowia mieszkańców”. W odpowiedzi P. Jagasek. D. Wojtasik, D. Straus i I. Bojko publikują oświadczenie, w którym stwierdzają, że powiat podzieliły „władze Miasta Nowa Sól (…) despotycznym narzucaniem swojego zdania innym samorządom”.

 

Marzec 2019 – Prezydenci zmieniają umowę z gminami, które weszły do spółki SubBus. Zgromadzenie mogło podejmować uchwały, jeśli uczestniczący w nim wspólnicy reprezentowali co najmniej 75 proc. kapitału. Prezydenci zmniejszyli tę liczbę do 50 proc. Takie zmiany J. Milewski tłumaczy brakiem zaufania do niektórych włodarzy.

 

Kwiecień 2019 – P. Jagasek prosi starostę o patronat nad turniejem rycerskim. Ma być damą oceniającą pojedynki na miecze. Starosta odmawia.

 

Maj 2019 – Starosta składa do wojewody wniosek o dofinansowanie remontu drogi Jesiona – Tatarki (gm. Kolsko). Może złożyć dwa wnioski, ale stwierdza, że modernizacja drogi w Miłakowie (gm. Nowe Miasteczko) poczeka. Okazuje się, że decyzję podjęto na nieformalnym posiedzeniu zarządu.

 

Czerwiec 2019 – Starosta nie dzwoni do włodarzy. Prosi o to pośrednika (H. Matysika). Na Facebooku pyta, czy dorzucą się do budowy parkingu przy szpitalu. Z niezaprzyjaźnionymi gminami kontaktuje się tylko pismami. 

 

Lipiec 2019 – Starosta żegna pracowników odchodzących na emeryturę. Zaprasza tylko „zaprzyjaźnionych włodarzy”. Gdy pytamy o szczegóły odmawia komentarza.

Napisz komentarz »