REKLAMA

Aktualności, Ludzie, wydarzenia

Technologia po stronie KGHM

Opublikowano 13 czerwca 2020, autor: Filip Pobihuszka

Kilkadziesiąt kilometrów rurociągów i specjalnie powołana ekipa pomaga odwadniać kopalnię pod Polkowicami. KGHM wziął też udział w projekcie zakładającym pomoc sztucznej inteligencji w przemyśle i ochronie środowiska.

Nowy oddział gospodarki wodą, do utrzymania sprawności sieci odwadniającej w Zakładzie Górniczym Polkowice-Sieroszowice, która towarzyszy eksploatacji miedzi, to zadanie powołanego w czerwcu, nowego oddziału w ZG Polkowice-Sieroszowice. Pokłady tej kopalni są obarczone wyjątkowo wysokim ryzykiem napływu wody. Rocznie tylko z tego zakładu na powierzchnię odprowadzanych jest ponad 15 mln m sześc. wody.

Od 1 czerwca bieżącym utrzymaniem sprawności sieci odwadniającej w ZG Polkowice-Sieroszowice szczególnie rejonów SW-1 i SG zajmuje się specjalna ekipa – Oddział Eksploatacji Sieci Rurociągów. Oddział był planowany do powołania w roku 2023 po uruchomieniu nowej pompowni i wybudowaniu sieci rurociągów.

– Mamy tu do czynienia z naturalnymi procesami, których kontrola, ze względu na nieprzewidywalność zjawisk, jest niezwykle utrudniona. Dlatego postawiliśmy na zaawansowany monitoring wody. Stąd decyzja o przyspieszeniu uruchomienia oddziału – mówi Radosław Stach, wiceprezes ds. produkcji KGHM Polska Miedź S.A.

To właśnie w rejonie SW-1 i SG w październiku zeszłego roku doszło do wzmożonego dopływu wody. Aby opanować sytuację rozbudowano sieć rurociągów, w sumie o dodatkowe 27 kilometrów rurociągów podstawowych, co równa się odległości z Legnicy do Lubina oraz około 18 km rurociągów dodatkowych, które pełnią rolę pomocniczą.

W ramach projektu wybudowanych też zostało kilkanaście dodatkowych stanowisk pomp. Skomplikowana sieć podziemnego systemu odwadniającego jest poddana całodobowemu monitoringowi. Mierzone są parametry pomp i kontrolowana jest ilość przepływającej wody w rurociągach. Dane dostępne są operatorom One Control Room, zarządzającym kopalnią.

Dopływ wody w ZG Polkowice-Sieroszowice na obecnym poziomie jest połową wartości dopływu, jaki miał miejsce podczas ubiegłorocznego zdarzenia. W jego trakcie załoga musiała odprowadzać około 14 metrów sześc. wody na minutę. W ramach akcji stabilizowania sytuacji wykonano m.in. iniekcje górotworu pod ziemią oraz z powierzchni, wybudowano dodatkowe stanowiska pomp oraz rozbudowano sieć rurociągów. Obecnie sytuacja w kopalni jest bezpieczna.

Realizując projekty zmieniamy świat

Projekt o akronimie DISIRE, realizowany w latach 2015 – 2017 w ramach programu Horyzont 2020, z udziałem KGHM Polska Miedź S.A. oraz Zakładu Analityki Systemów KGHM CUPRUM CBR Sp. z o.o. po długim i szczegółowym procesie ewaluacji, został wyróżniony przez Solar Eclipse Foundation (https://solarimpulse.com) wpisem na listę 1000 nowoczesnych technologii zmieniających świat.

Głównym celem projektu DISIRE był rozwój technologii usprawniającej Sterowanie Procesami Przemysłowymi w górnictwie, hutnictwie i pozostałych zakładach przetwórstwa surowców o dużym zużyciu energii i materiałów. W projekcie rozwinięto i wdrożono Technologię Analizy Procesów przy pomocy zminiaturyzowanych, „inteligentnych” pelletów – nośników informacji umieszczanych w strudze surowca. Opracowano kompletną platformę technologii śledzenia procesu oraz pomiarów w trudnych warunkach górniczych, ze szczególnym uwzględnieniem procesów ciągłych dotyczących transportu i przetwarzania surowców oraz wewnętrznej dynamiki procesów wsadowych.

DISIRE to jeden z nielicznych projektów, który koncentrował się na zastosowaniu sztucznej inteligencji w przemyśle przetwórczym do redukcji negatywnego wpływu na środowisko, przy jednoczesnej optymalizacji produkcji i wydajności procesów. Po raz pierwszy zademonstrował koncepcję wykrywania inline, AI Big Data Analytics w chmurze obliczeniowej oraz ogólną rekonfigurację zintegrowanego sterowania procesem, zgodnie z założeniami Przemysłu 4.0.

Zasadniczą rolą polskich partnerów było przeprowadzenie licznych prac eksperymentalnych (zarówno w warunkach laboratoryjnych jak i przemysłowych), modelowanie procesu transportu urobku w oparciu o technologię RFID oraz dane generowane przez systemy SCADA jak również rozwój zaawansowanych metod przetwarzania danych z wykorzystaniem technik uczenia maszynowego do sterowania procesem.

Uczestnikami Konsorcjum projektowego były niżej wymienione podmioty: Lule? University of Technology (LTU) ? lider projektu, Luossavaara-Kiirunavaara AB (LKAB), KGHM Polska Miedź S.A., KGHM Cuprum Centrum Badawczo-Rozwojowe Sp. z o.o., ODYS Srl (ODYS), Wroclaw University of Technology (WUT), IMT Institute for Advanced Studies Lucca (IMTL), ElectroTech AB, CIRCE Foundation (CIRCE), Dow Chemical Ibérica S.L. (DCI), ABB, D`Appolonia S.p.A. (DAPP), Fraunhofer MOEZ (MOEZ), G Stat Ltd. (GST), Swerea MEFOS (MEFOS).

Napisz komentarz »