REKLAMA

Samorząd

Kwiaty i komplementy

Opublikowano 13 czerwca 2020, autor: Filip Pobihuszka

Radni byli niezmiennie jednogłośni, przewodnicząca niechcący opóźniła głosowanie, a radna Szczotka nachodziła się jak nigdy. Oto sesja, na której burmistrz Barbara Wróblewska otrzymała absolutorium.

Zaledwie godzinkę trwała najważniejsza sesja w całym roku. Ale arcyważnych uchwał było więcej. Po pierwsze raport o stanie gminy. Sekretarz Halina Malczewska nazwała dokument „efektem pracy wielu ludzi”. Zaś przewodnicząca rady Aneta Smolicz mówiła o „ciężkiej i często niedocenianej pracy urzędniczej. – W związku z tym, że nie wpłynęło żadne pisemne zgłoszenie mieszkańców gminy, czy może ktoś z państwa radnych chciał zabrać głos? – zapytała.

I wtedy do mównicy po raz pierwszy tego dnia podeszła radna Marta Szczotka. – Jak widać z raportu, rok 2019 był dla naszej małej ojczyzny bardzo dobry. Kierunki które zostały obrane w skuteczny sposób zapewniają nam rozwój gminy, która doceniania jest na zewnątrz i stawiana niekiedy jako wzór – chwaliła.

Nadwyżka zamiast deficytu

Później było wotum zaufania dla burmistrza i opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej. Skarbnik Krystyna Nadolska mówiła m.in. o tym, że plan dochodów zrealizowano w 104 procentach, że mimo planowanego deficytu udało się zakończyć rok nadwyżką oraz że nie zaciągnięto nowych kredytów.

Za każdym razem, gdy przychodziło do głosowania, radni jednomyślnie głosowali „za”.

Rok efektywnej pracy

Wtedy to radna Szczotka po raz drugi wybrała się do mównicy, by jako przewodnicząca komisji rewizyjnej wnieść o udzielenie pani burmistrz absolutorium.

Głos zabrała też sama zainteresowana. – Był to rok efektywnej pracy, co przełożyło się na wynik budżetu – mówiła Barbara Wróblewska. – Realizowaliśmy zadania w sposób racjonalny, dbając o to, by były wykonane prawidłowo, ale i oszczędnie. Pozyskiwaliśmy również środki zewnętrzne, aby nie angażować dochodów własnych na finansowanie zadań bieżących i inwestycyjnych. Opieką i wsparciem otaczamy najmłodszych i najstarszych. Jesteśmy jedną z nielicznych gmin w powiecie, która posiada żłobek i przedszkole publiczne oraz prowadzi dom dziennego pobytu dla osób starszych. Tym samym poprawił się komfort życia lokalnej społeczności. W 2019 ponad 6,5 mln zł wydatkowaliśmy na inwestycje. Największe realizowane to budowa ul. Emilii Plater w Modrzycy, ul. Wiśniowa w Bobrownikach oraz budowa i wyposażenie terenów rekreacyjnych – mówiła burmistrz Otynia.

Radna Szczotka w tę i we w tę

Im bliżej było głosowania nad absolutorium, tym częściej radna Szczotka musiała spacerować do mównicy.

Po raz trzeci wybrała się w sprawie wniosku komisji o udzielenie absolutorium. Po raz czwarty w sprawie uchwały RIO o wniosku komisji dotyczącym udzielenia absolutorium. A po raz piąty by przedstawić projekt uchwały. Radna zmuszona była chodzić w tę i we w tę, co oczywiście wywołało kilka uśmiechów na sali.

Tuż przed głosowaniem dorzuciła jeszcze kilka słów od siebie. – Każdy rok, a wraz z nim nowy budżet, niesie za sobą nadzieję mieszkańców, którzy oczekują rozwiązywania konkretnych problemów, spełniania konkretnych obietnic oraz osiągania konkretnych celów – komentowała.

Ojej, coś nacisnęłam!

Krótko później ręce i przyciski radnych były gotowe do oddania najważniejszego głosu. – Przechodzimy do głosowania – zaordynowała przewodnicząca, lecz szepnęła po chwili: – Ojej, coś nacisnęłam…

Wszyscy na sali wstrzymali oddech, jednak małą awarię opanowano w zaledwie dwie minuty. Chwilę później rada jednogłośnie opowiedziała się za udzieleniem pani burmistrz absolutorium.

– Sprawując ten urząd udowodniła pani, że jest samorządowcem niezwykle skutecznym i podejmującym śmiałe decyzje – mówiła przewodnicząca Smolicz ciesząc się i z wyniku głosowania i z tego, że w ogóle udało się je przeprowadzić.

– Dziękuję szanowna rado za zrozumienie i poparcie obranej przez nas niełatwej drogi. Dziękuję też mieszkańcom za poparcie tego kierunku – odparła burmistrz Wróblewska, by chwilę później zniknąć za hałdą bukietów kwiatów.

Napisz komentarz »