REKLAMA

Gospodarka

Efektywnie, ekologicznie i elastycznie

Opublikowano 19 grudnia 2020, autor: Filip Pobihuszka

Strategia KGHM wciąż okazuje się skuteczna w trudnym czasie pandemii. – Nasze osiągnięcia są dowodem na to, że pracujemy skutecznie i wytrwale realizujemy cele – mówi Marcin Chludziński, prezes KGHM.

Stabilny poziom produkcji krajowej, znacząco większe moce przerobowe zakładu Sierra Gorda, inwestycje w proekologiczne rozwiązania i wzrost efektywności finansowania zewnętrznego – to tylko niektóre z kluczowych osiągnięć realizacji Strategii KGHM na lata 2019 – 2023. Firma prezentuje podsumowanie dwóch lat obowiązywania dokumentu.

Marcin Chludziński, Prezes Zarządu KGHM Polska Miedź S.A. podkreśla, że w tak wymagającym społeczno-gospodarczym czasie, tylko dobra strategia mogła przygotować Spółkę na konieczne zmiany.

– Aktualizując strategię KGHM na lata 2019 – 2023 dobrze zidentyfikowaliśmy trendy i możliwe zawirowania ekonomiczne, mimo, że nie mogliśmy przewidzieć wpływu pandemii na światową gospodarkę. Osiągamy cele, bo odważnie i konsekwentnie wprowadzamy założenia dokumentu: dzień po dniu, miesiąc po miesiącu. Planujemy utrzymać wysoki poziom produkcji i zwiększać bezpieczeństwo pracowników a jednocześnie dążyć w kierunku zielonej energii. KGHM to gigant w skali światowej, w wielu obszarach jesteśmy liderem i jako pierwsi wdrażamy nowe  rozwiązania i technologie – mówi Marcin Chludziński.

#Efektywność i #Elastyczność

W ciągu dwóch lat KGHM przeprowadził kilka kluczowych w rozwoju firmy inwestycji. Warto wymienić: uruchomienie pieca WTR w Hucie Miedzi Legnica, rozbudowę zbiornika odpadów flotacyjnych Żelazny Most, czy Program Udostępniania Złoża. Miedziowa spółka utrzymuje zakładany stabilny poziom krajowej produkcji 450 tys. ton Cu w urobku (średnio w okresie 2019 – 2023) i 540 tys. ton miedzi elektrolitycznej (średnio w okresie 2019 – 2023).

Aktywa zagraniczne KGHM to przede wszystkim integracja i efektywność finansowa. Po raz pierwszy w historii zakład Sierra Gorda znacząco zwiększył swoje moce przerobowe. Są bliskie, wyznaczonego na dopiero za trzy lata, celu strategicznego: osiągnięcia minimalnego średniorocznego dziennego przerobu rudy w Sierra Gorda na poziomie 130 tys. ton. Dwa lata temu było to zaledwie 110 tys. ton.

Do tego, w ciągu dwóch ostatnich lat KGHM wyemitował cieszące się olbrzymim zainteresowaniem obligacje na kwotę dwóch miliardów złotych i osiągnął ponad dwa i pół miliarda złotych zysku netto (2593 mln zł za okres 2019 roku i 9 miesięcy 2020 roku).

#Ekologia i #E-przemysł

KGHM Polska Miedź S.A. jest jednym z liderów światowego rynku miedzi i kładzie szczególny nacisk na ekologię. Zgodnie z założeniami, firma do 2030 roku połowę zapotrzebowania na energię KGHM chce pokryć z własnych, w tym z Odnawialnych Źródeł Energii, ograniczając w ten sposób emisję CO2.

Aktualnie w ramach Programu Rozwoju Energetyki KGHM realizuje projekt budowy elektrowni fotowoltaicznej na terenie Piaskowni Obora i budowy zespołu elektrowni fotowoltaicznych przy Hucie Miedzi Głogów. Dzięki wykorzystaniu działek przeznaczonych pod inwestycję oraz użyciu paneli o dużej mocy możliwe będzie zwiększenie potencjału zainstalowanej mocy z 9,5 do 14,5 MW.

Co więcej, w grudniu tego roku KGHM uruchomił pierwszą w Polsce elektrownię fotowoltaiczną w technologii 4.0, która dostarczy energię zakładowi KGHM ZANAM w Legnicy.

Miedziowy gigant z sukcesem realizuje również program KGHM 4.0 – to blisko 50 projektów obejmujących wszystkie obszary strategiczne, w tym bezpieczeństwo i logistykę. Celem jest konsekwentne zarządzanie obszarem produkcyjnym z wykorzystaniem danych.

W ostatnich dwóch latach budżet inwestycji KGHM przeznaczony na innowacje oraz badania i rozwój, wzrósł z około 35 mln zł w 2017 roku do blisko 48 mln zł prognozowanych na 2020 rok. Wdrożony został również model zarządzania pracami badawczo-rozwojowymi oraz projekty rozwoju kompetencji obecnych i przyszłych pracowników. Blisko 1,9 tys. uczniów z Zagłębia Miedziowego zostało objętych programem „Kompetentni w Branży”, który przygotowuje młodzież do pracy w przemyśle miedziowym.

Strategia w czasie pandemii

Strategia KGHM na lata 2019 – 2023 realizowana jest w oparciu o ideę zrównoważonego rozwoju i bezpieczeństwa oraz wzmocnienie odpowiedzialności społecznej. Pandemia koronawirusa nie zmieniła filozofii działania KGHM, w centrum uwagi pozostawiając pracowników – największy kapitał firmy.

Pokazują to wskaźniki bezpieczeństwa w oddziałach KGHM, zarówno w Polsce jak i za granicą. Dane uległy znaczącej poprawie: Polska – współczynnik wypadkowości LTIFR w roku 2018 – 10,3; po pierwszym półroczu 2020 – 6,4, Zagranica – współczynnik wypadkowości TRIR w roku 2018 – 1; po półroczu 2020 – 0,52. (LTIFR to całkowita liczba wypadków przy pracy standaryzowana do 1 mln przepracowanych godzin przez pracowników ciągu technologicznego).

W obliczu zagrożenia pandemią COVID-19 spółka wprowadziła szereg procedur i działań wspierających pracowników i mieszkańców Zagłębia Miedziowego. Spółka Nitroerg z Grupy Kapitałowej KGHM uruchomiła produkcję środków do dezynfekcji, które sukcesywnie trafiały do potrzebujących w całej Polsce. Firma, poprzez fundację przekazuje wsparcie w postaci zakupów sprzętu medycznego czy środków ochrony zarówno kadrze lekarskiej jak i uczniom, nauczycielom czy seniorom.

KGHM produkuje i zyskuje

Dzięki konsekwencji i elastyczności, przez dziewięć miesięcy tego roku, Grupa KGHM zanotowała rekordowy poziom zysku operacyjnego Ebitda i utrzymała pełną zdolność operacyjną swoich aktywów.

– Nasze osiągnięcia są dowodem na to, że pracujemy skutecznie i wytrwale realizujemy cele. To dotyczy wszystkich pracowników firmy. Jesteśmy elastyczni, efektywni oraz ekologiczni. Dzięki naszej strategii z sukcesem budujemy e-przemysł, utrzymujemy miejsca pracy i napędzamy polską gospodarkę – podsumował Marcin Chludziński.

Napisz komentarz »