REKLAMA

Gospodarka

KGHM inwestuje i dba o ochronę środowiska

Opublikowano 27 lutego 2021, autor: Filip Pobihuszka

Analizy próbek powietrza, gleb i wód powierzchniowych jakich jeszcze nie było. KGHM oddaje do użytku Mobilne Laboratorium Środowiskowe, które do pomiarów będzie używać m.in. dronów. To jeden z elementów strategii, która kładzie szczególny nacisk na rozwiązania proekologiczne.

Mobilne Laboratorium Środowiskowe to jedyne tego typu rozwiązanie na Dolnym Śląsku. Będzie pomagać w diagnozowaniu jakości powietrza, wód czy badaniu gleby. Na te ostatnie analizy specjalistycznym urządzeniom wystarczą zaledwie minuty. Wyposażone w sprzęt diagnostyczny auto będzie zintegrowane z dronem tak, by w razie zagrożenia bezpiecznie pobierać próbki powietrza z terenów zanieczyszczonych.

– Nasza strategia opiera się między innymi na stałym monitoringu trendów i elastycznym działaniu. KGHM wdraża innowacyjne rozwiązania, także po to, żeby reagować szybko i podejmować optymalne decyzje – mówi Marcin Chludziński, Prezes Zarządu KGHM Polska Miedź S.A. – Na bazie naszych doświadczeń badawczych i rozwojowych, tworzymy projekty, które służą nam i mieszkańcom całego regionu – dodaje Chludziński.

Laboratorium pomoże chronić środowisko

Specjalistyczny pojazd Centrum Badań Jakości z Grupy Kapitałowej KGHM, będzie również narzędziem do inspekcji obiektów do których dostęp jest utrudniony lub niebezpieczny. Laboratorium wspiera ochronę środowiska i nowoczesne technologie przemysłowe. Dzięki nowym rozwiązaniom, MLŚ umożliwi m.in. dokumentowanie szkód górniczych w obiektach przemysłowych czy inwentaryzację hałd wydobytej rudy miedzi. Drony pozwolą na przestrzenne modelowanie budynków i obiektów w technologii 3D.

Wacław Szetelnicki, Prezes CBJ, podkreśla, że Mobilne Laboratorium Środowiskowe może być wykorzystywane nie tylko przez KGHM. – W Centrum zajmujemy się także badaniem wód powierzchniowych czy basenowych. Dzięki Mobilnemu Laboratorium możemy wykorzystywać przenośne urządzenia choćby do monitorowania czy wykrywania ubocznych produktów chlorowania wody albo oceny jakości powietrza oraz analizy odpadów paleniskowych w gospodarstwach domowych – mówi.

MLŚ dla jakości powietrza w regionie

Mobilne Laboratorium Środowiskowe pozwala też na analizy jakości powietrza i poddawanie ich wstępnym badaniom. Nawet takie dają wiarygodne informacje na temat ewentualnego zagrożenia występującego we wskazanym miejscu.

– Bardzo się cieszę, że KGHM jest uwrażliwiony na ochronę środowiska. Nie wykluczamy, że nawiążemy współpracę w kwestii dalszego finansowania działania mobilnego laboratorium, jak również współpracy w kwestii dofinansowania badań mogących poprawić jakość wód, gleby i powietrza w regionie – dodaje Łukasz Kasztelowicz, Prezes Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu.

Bazą dla Mobilnego Laboratorium Środowiskowego był hybrydowy bus z wykonaną specjalnie dla CBJ zabudową przestrzeni ładunkowej. Na wyposażeniu samochodu znajdują się wysokospecjalistyczne i innowacyjne urządzenia w tym m.in. zestaw dronowy z kamerą wysokiej rozdzielczości oraz innowacyjnym systemem badania zanieczyszczeń powietrza, przenośny chromatograf gazowy, spektrometr oraz skaner gleby.

Napisz komentarz »