REKLAMA

Komunikacja

Stacja benzynowa jednak może być

Opublikowano 14 marca 2021, autor: fp

Urząd miasta przymierza się do zmiany planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów na południowo-zachodnich krańcach miasta. Chodzi o grunty w bezpośrednim sąsiedztwie południowej obwodnicy Nowej Soli i ul. Dolnośląskiej (to główna oś południowej strefy przemysłowej).

Od dłuższego czasu miasto sukcesywnie sprzedaje tam działki pod budownictwo jednorodzinne – z kilkudziesięciu zostało już tylko sześć. Tuż obok plan przewiduje grunty pod budownictwo wielorodzinne. A zaraz przy rondzie jest teren, którego dotyczy wspomniana zmiana.

W uzasadnieniu czytamy, że jest to „niewielka modyfikacja”, która polega na rozszerzeniu katalogu usług o możliwość zlokalizowania tam stacji benzynowej.

– Sąsiedztwo strefy przemysłowej oraz powstających osiedli w zabudowie mieszkaniowej mieszanej, zwiększenie ruchu kołowego, wymaga zapewnienia obsługi komunikacji samochodowej na wysokim poziomie i w nowoczesnych standardach. Lokalizacja funkcji stacji paliw w sąsiedztwie ronda, nie wpłynie negatywnie na tereny przeznaczone pod zabudowę mieszkaniową – brzmi uzasadnienie.

Informacja o planowanej zmianie pojawiła się na Biuletynie Informacji Publicznej. Z projektem będzie można zapoznać od 16 marca do 6 kwietnia, w pokoju 217-218, od 8.00 do 14.00. Dyskusja publiczna odbędzie się 26 marca  o 14.30.

Na wejście do budynku urzędu oraz na udział w dyskusji publicznej należy umówić się telefonicznie nr 68 45 90 333.

– Każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie zmiany planu miejscowego, może wnieść uwagi – czytamy. Można to zrobić pisemnie, ustnie lub drogą elektroniczną do 20 kwietnia.

Napisz komentarz »