REKLAMA

Aktualności, Wasze sprawy

Sosny chorują

Opublikowano 11 lipca 2021, autor: Patryk Świtek

Drzewa iglaste nie mają u nas dobrego klimatu. Atakują je pasożyty. Władze wycinają nawet zdrowe i w ich miejsce sadzą drzewa liściaste.

Niedawno pisaliśmy, że w lasku przy ul. Mickiewicza runęło 10 sosen. Pozwolenie na ich wycinkę wydała Marzena Gruchacz-Grzybek, kierowniczka Referatu Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa. Zrobiła to z upoważniania starosty. O wyniknę prosiły władze miasta, bo Polska Spółka Gazownictwa chce przełożyć gazociąg, który koliduje z drzewami. Sosny były zdrowe, więc starostwo za ich usunięcie mogło naliczyć miastu opłatę. Prezydent poprosił jednak, żeby pani starosta tego nie robiła. Obiecał, że w zamian posadzi 10 lip i sam wskazał działkę.

Powiat policzył, że za sosny miasto powinno zapłacić 23,5 tys. zł. Starosta wyszła naprzeciw oczekiwaniom prezydenta i odroczyła opłatę na trzy lata. Nakazała jednak posadzenie 20 lip. Miejsca nie zmieniała, bo to wskazane przez władze miasta uznała za odpowiednie. Zresztą przy działce 1583/3 (parking przy ul. Armii Krajowej) już posadzono kilka lip. „Będzie to kontynuacja nasadzeń w formie szpaleru wzdłuż drogi” – napisał nam Waldemar Wrześniak, wicestarosta nowosolski. Opłata po trzech latach zostanie anulowana, jeśli drzewa zachowają żywotność, albo uschną z przyczyn niezależnych od władz miasta. W. Wrześniak dodaje, że nie ma przepisów, które nakazałyby posadzić ten sam gatunek drzewa w miejsce wyciętego.

Sosna zamiera

Dr Piotr Reda, z Ogrodu Botanicznego w Zielonej Górze, mówi, że sosna nie ma u nas ostatnio dobrego klimatu.

– Zamiera, bo jest mocno atakowana przez jemiołę. Lasy Państwowe musiały wyciąć z tego powodu wiele hektarów lasów. Sadzenie sosny nie jest uzasadnione, skoro ostatnio ma problemy zdrowotne – tłumaczy.

– Lipa jest z kolei bardzo odporna na choroby. Jest też pożyteczna, bo służy pszczołom. Miód lipowy należy do najzdrowszych – dodaje.

Tłumaczy, że na złą kondycję sosny wpływa zmiana klimatu. – Mam nadzieję, że całkowicie nie wyzbędziemy się jednak sosny z naszego terenu – mówi.

Napisz komentarz »