REKLAMA

Gospodarka

Imponujące półrocze KGHM

Opublikowano 21 sierpnia 2021, autor: oprac. fp

Miedziowy gigant opublikował wyniki za pierwsze sześć miesięcy 2021 roku.

– Pierwsze półrocze zamykamy z dwukrotnie wyższym EBITDA oraz znacznym wzrostem przychodów tj. o ponad 3,5 mld zł. Większy wolumen miedzi płatnej osiągnęliśmy, dbając jednocześnie o bezpieczeństwo pracowników i odpowiedzialną produkcję. Potwierdzają to wysokie wskaźniki bezpieczeństwa oraz uzyskany przez nasze huty międzynarodowy certyfikat Copper Mark – mówi Marcin Chludziński, prezes zarządu KGHM Polska Miedź S.A.

Produkcja wyższa o 8,6 proc.

Grupa Kapitałowa KGHM w pierwszym półroczu 2021 roku odnotowała wzrost kluczowych wskaźników produkcyjnych.

Produkcja miedzi płatnej w Grupie Kapitałowej KGHM była o 8,6 proc. wyższa niż w analogicznym okresie 2020 r. i wynosiła 381 tys. ton. Z kolei produkcja miedzi płatnej w KGHM Polska Miedź S.A. wzrosła o 4,4 proc. w stosunku do analogicznego okresu w 2020 roku i wyniosła 293 tys. ton.

Wyższe przychody i zyski

Grupa Kapitałowa odnotowała dwukrotny wzrost wskaźnika EBITDA skorygowanej w relacji do H1 2020 (+ 2 662 mln zł). W KGHM Polska Miedź wzrost o 1 226 mln zł wynikał ze wzrostu cen miedzi, w Sierra Gorda (+ 1050 mln zł) na poprawę wpłynęły przede wszystkim wyższe przychody ze sprzedaży miedzi związane ze wzrostem notowań oraz wyższym wolumenem sprzedaży, w KGHM International (+ 371 mln zł) dodatkowo zaprocentował spadek kosztów podstawowej działalności operacyjnej z wyłączeniem amortyzacji.

Poprawa w zakresie EBITDA oraz odwrócenie utraty wartości pożyczek umożliwiły realizację wyniku netto na poziomie 3 723 mln zł, tj. o 3 024 mln zł (ponad pięciokrotnie) wyższym od zanotowanego w pierwszym półroczu 2020.

Sierra Gorda na plusie

Wyższy uzysk oraz wyższa zawartość miedzi w rudzie wpłynęły na 30-proc. wzrost produkcji miedzi płatnej w Sierra Gorda (51 tys. ton). Kopalnia w pierwszym półroczu tego roku wypracowała też 25 proc. wzrost produkcji srebra (15,6 ton), w porównaniu do pierwszego półrocza roku poprzedniego.

Marcin Chludziński podkreśla, że jesteśmy w przełomowym momencie dotyczącym rozwoju kopalni Sierra Gorda. – Kopalnia osiągnęła pełną niezależność finansową. Po raz pierwszy mamy pozytywne przepływy pieniężne do Polski. W pierwszym półroczu to niemal 500 mln zł. Udało się to osiągnąć dzięki wypracowanej w ostatnich latach zmianie sposobu zarządzania i konsekwencji we wdrażaniu rozwiązań naprawczych – wyjaśnia.

Gwarancja jakości

The Copper Mark to międzynarodowy certyfikat jakości, system gwarancji, który promuje odpowiedzialną produkcję miedzi. Obecnie to wyróżnienie zyskały dwie huty KGHM – w Głogowie i Legnicy. Tym samym dołączyły do elitarnej grupy zaledwie kilku firm z całego świata, które mają prawo używać znaku Copper Mark.

To nie jedyne działanie firmy na rzecz odpowiedzialnej produkcji. Spółka rozszerza komunikację środowiskową i raportuje dane w ankiecie CDP pokazującej wpływ przedsiębiorstw na klimat. Przygotowuje też kompleksowy dokument określający Politykę Klimatyczną Spółki. Zaprezentuje w nim m.in. cele redukcji emisji GHG. Od lat utrzymuje także certyfikat FTSE4Good.

Bezpieczeństwo priorytetem

Historycznie niskie wskaźniki wypadkowości pokazują spadek o 19 proc. liczby uznanych wypadków przy pracy w porównaniu z I półroczem 2020 roku. Wysoki poziom bezpieczeństwa pracowników udało się utrzymać przy wciąż trwającym zagrożeniu COVID-19. Spółka uruchomiła także program dobrowolnych szczepień dla pracowników i ich bliskich, organizując m.in. mobilne punkty szczepień przy zakładach produkcyjnych Polskiej Miedzi.

Napisz komentarz »