REKLAMA

Kultura, Oświata

Trochę mało tych stypendiów

Opublikowano 21 listopada 2021, autor: Michał Szczęch

– Dlaczego nasza gmina zwraca do budżetu państwa tak dużo pieniędzy przyznanych na wypłacanie stypendiów socjalnych dla dzieci i młodzieży? – głowi się od dłuższego czasu mieszkanka Siedliska. My również zaczęliśmy się głowić. Z odpowiedzią spieszy Karol Zieleński, dyrektor biura wojewody.

O tym, że gmina na wspomniane stypendia w 2020 roku dostała ponad 30 tys. zł i ponad 20 tys. zł z tej puli musiała zwrócić, mieszkanka dowiedziała się z raportu o stanie gminy, który samorządy od niedawna muszą przygotowywać. – Jak to możliwe, przecież mieszkańcy naszej gminy wcale nie są tacy bogaci ? zaczęła się głowić mieszkanka i głowi tak do dziś. – Przecież to niemożliwe, żeby rodzice nie chcieli z tych stypendiów skorzystać. Byłoby chociaż na kieszonkowe dla ich dzieci – zauważa.

Idąc w ślad za rozumowaniem mieszkanki, z pytaniami zwróciliśmy się do urzędu wojewódzkiego.

– Środki przeznaczone na wypłatę stypendiów i zasiłków szkolnych za okres od stycznia do czerwca oraz od września do grudnia 2020 roku podzielone zostały zgodnie z algorytmem zawartym w rozporządzeniu ministra edukacji ? informuje Karol Zieleński, dyrektor biura wojewody. Zgodnie z tym algorytmem gmina Siedlisko w 2020 roku dostała dokładnie 31 tys. 185 zł, z których zwróciła 21 tys. 145 zł i 96 gr.

– Z informacji uzyskanych z kuratorium oświaty na temat wypłacania stypendiów wynika, że powodem zwrotu była mniejsza liczba uczniów uprawnionych do skorzystania z pomocy, ustalonej na podstawie danych statystycznych – kontynuuje Zieleński. Na myśli ma liczbę rodzin, które przekroczyły kryterium dochodowe uprawniające do przyznania stypendium w stosunku do liczby wcześniej przewidywanej. – Powodem była też rezygnacja samych wnioskodawców (czyli rodziców ? red.) – dodaje Zieleński powołując się na informacje z kuratorium.

– A może warto, żeby gmina i szkoły bardziej promowały ideę wypłacania tych stypendiów lub żeby w konsekwencji rząd wreszcie obniżył kryterium dochodowe – podpowiada mieszkanka.

Napisz komentarz »